Clover Bootloader / Pregled opcija

Ono što je tipično za njega je da se po pokretanju sistema odmah učitava kompletan set instrukcija bilo u (Legacy) EFI ili UEFI varijnati, plus je putem njega on-the-fly moguće aplicirati prilično bogat set raznoraznih ACPI zakrpa, što je metod koji ga ujedno čini i najefikasnijim bootloaderom trenutno.


Bitno je reći da će Clover po instalaciji gotovo sve ključne parametre automatski podesiti, što je dovoljno svakome da može da pokrene sistem bez problema. Druga stvar su same opcije odnosno podešavanje Clovera koje možemo manuelno sami menjati,

a koje inače najviše glavobolja zadaju početnicima i svima onima koji se nisu susreli sa DSDT-om i ne znaju šta on predstavlja. Zato ćemo ovde opcije za podešavanje unutar Clovera grubo da podelimo u tri kategorije:


Opširnije u nastavku...

    Share

    Comments