About the Ai category


#1

Veštačka inteligencija

VI – rešavanje problema, istraživanje, planiranje, prirodni jezik, ekspertni sistemi, filozofija AI, jezik Prolog.

NM – veštački neuron, arhitektura mreže, perceptroni. Jednoslojne i višeslojne mreže, momentum, statističke metode, aplikacije