Bootloaders kategorija


#1

Projekat za x86 sisteme zasnovane na BIOS-u. Namenjen je zameni Darwin-a i PC_EFI bootloadera sa novim funkcijama, kao što su GRUB i Windows Bootloader kompatibilnost. Često se koristi kao bootloader za računare koji koriste osx86. (Računari koji rade sa osx86 nazivaju se “Hackintosh”.)

  • Pre pokretanja nove teme obavezno se upoznati sa pravilnim nacinom.