Chameleon bootloader - Osnove


#1

Ova tema je namenjena osnovnom alatu za pokretanje bilo kog OS X-a na PC hardveru, Chameleon bootloaderu.

Na dnu teme ćete naći linkove za download najnovijeg Chameleon-a. Najbolje je da koristite instalere, jer će on da instalira sve potrebne fajlove na prava mesta. Takođe, poželjno bi bilo da imate i Extra folder. On se nalazi u root-u drajva:

U njemu se, između ostalog, nalazi Extensions folder, u kome su smeštene svi kextovi, najčešće modovani, za pokretanje sistema, a koji su dodatak originalnom Extensions folderu u System/Library folderu.
Takođe, veoma bitan deo Extra foldera je org.chameleon.Boot.plist (O.C.B.P.)fajl. U njemu se nalaze sva podešenja koja su neophodna za podizanje sistema.Njih možete ručno da dodajete ili da koristite neki alat kao što je Chameleon Wizard. U narednom delu ću opisati neke od najosnovnijih boot komandi.
Treba napomenuti, da naredne komande unosite na Chameleon boot screenu, tako što označite strelicom svoj drajv i jednostavno kucate željenu naredbu. On a će se pojaviti u dnu ekrana.

Strukura i način funkcionisanja:

-v

Osnovna komanda, kako za početnike tako i za naprednije korisnike. Kucanjem -v uključuje se “verbose mode”, odnosno prikazuje se svaki aktivan proces pri podizanju Mac OS X-a. Ona je bitna jer u slučaju problema pri boot-u, može se videti šta je napravilo taj problem. Ako je to slučaj, obavezno slikati ekran i okačiti u odgovarajućoj temi.

-x

Ova komanda uključuje “safe mode”. To znači da sistem ignoriše sve kext-ove i boot podešenja, osim onih koji su apsolutno neophodni za podizanje sistema. Ova komanda je veoma korisna ako pokušavate da podignete Mac OS X na računaru koji nije u potpunosti kompatibilan sa OS X-om. Takođe ako ste instalirali neki kext koji je napravio problem, ova komanda će ga ignorisati i kada dođete do GUI-a, možete izbrisati sporni kext, uraditi repair permissions i ostale radnje.

-F

Ova komanda ignoriše neke dodatne boot parametre, koje ste uneli, a koje su napravile problem pri podizanju sistema.

-f

Pomoću -f komande možete ignorisati kext caches pri podizanju sistema. Ako niste instalirali kext kako treba, tj. ako niste odradili repair permissions, rebuild mkext/cache, kext cache će biti oštećen i sistem najverovatnije neće moći da se podigne. Uz malo sreće, ova komanda će rešiti taj problem. Iako je kext cahce zamenjen sa kernel cache-om u Lion-u i Mountain Lion-u, ova komanda i dalje može pomoći da se podigne sistem.

UseKernelCache=Yes
Lion i Mountain Lion mogu da koriste kernel cache da instaliraju kextove, što za posledicu ima značajno brže podizanje sistema. Pošto je kernel cache isključen po default-u, on se može uključiti za naredbom UseKernelCache=Yes. Ako želite da koristite ovu naredbu, morate imati u vidu da ćete sve kextove morati da prebacite iz Extra foldera u S/L/E folder, kako bi on a funkcionisala.

Problemi sa grafičkom kartom

PciRoot=1
U velikoj većini slučajeva sistemi sa nvidia grafičkim kartama će moći da se podignu samo sa PciRoot=1 boot parametrom. Isto tako, sistemi sa AMD kartama će najčešće koristiti PciRoot=0.
Ako pri instalaciji vaš ekran pobeli ili se sistem automatski restartuje, PciRoot=1 bi trebalo da reši taj problem.

GraphicsEnabler=No

Ako prethodna komanda nije pomogla, GraphicsEnabler=No bi trebalo da reši problem nepokretanja instalera zbog grafičke karte. Ovu naredbu treba koristiti samo ako PciRoot=1 nije pomogla. Takođe treba imati u vidu da Mountain Lion neće pokrenuti sistem bez grafičke podrške, jer više ne postoji VESA podrška. To u suštini znači da je jedino rešenje da zamenite vašu grafičku sa nekom koja je podržana, ili da nađete neki alternativni način da je pokrenete ako GraphicsEnabler nije u stanju da je pokrene.

npci=0x2000 npci=0x3000

Ako pri podizanju sistema ili instalera, Mac OS X zakoči na [PCI Configuration Begin] , jedna od ove dve komande bi trebalo reši taj problem.
Ako imate problema sa USB uređajima, naredne komande bi trebalo da reše taj problem:

USBBusFix=Yes

Ova naredba bi trebalo da reši gotovo sve probleme sa USB uređajima. Npr. ako imate matičnu ploču koja nije u stanju da podigne instaler ili sistem sa recimo Legacy USB opcijom, ova naredba je pravo rešenje za vas.

EHCIacquire=Yes

Ako prethodna naredba ne reši EHCI probleme, u slučaju da u verbose mode primetite da koči na tom mestu, upotrebite ovu naredbu.

UHCIreset=Yes

Rešava UHCI probleme. Kombinacijom ove tri naredbe bi teoretski trebalo da rešite gotovo sve USB probleme na boot-u.

cpus=1

Ovom komandom ograničavate Mac OS X da koristi samo jedno jezgro procesora. Najčešće se koristi da bi se pokrenuo recimo Snow Leopard na hackintoshu sa AMD procesorom. Ovu komandu ne treba koristiti ako ste instalirali legacy kernel.

busratio=20

(Umesto broja 20 stavite vaš busratio) Najčešće se koristi ova opcija kada instalirate Mac OS X na procesoru koji nije podržan. Evo spiska najčešće korišćenih busratio parametara:

Ove naredbe uključuju debug mode. Ako koristite bilo kojju od ovih naredbi, i Mac OS X dobije kernel panic, videćete debug ekran umesto poruke "You need to restart your computer"
Iako je ovaj spisak sasvim dovoljan da reši većinu problema sa podizanjem Mac OS X uz pomoć Chameleon bootloadera, on će biti proširivan po potrebi.
Za najnoviji Chameleon bootloader, idite na ovu adresu:

http://www.osx86.net/cat/2/bootloaders.html

ili

http://chameleon.osx86.hu

Chemeleon wizard:

http://dl.dropboxusercontent.com/u/7085278/Chameleon_Installer/download.html

ili

http://www.osx86.net/view/1713/chameleon_wizard_3.1.html

2. EXTRA folder

Pravilno podešavanje tzv. Extra foldera je praktično jedna od najbitnijih stvari kada je Hackintosh u pitanju, prevenstveno zato što ovaj izdvojeni folder presdravlja zapravo ključ pokretanja i aktiviranja svih sistemskih altaki odnosno instaliranog hardvera.
Ključno pitanje je kako on treba da izgleda i šta sve da sadrži i evo kratkog pregleda:

Struktura EXTRA fodlera:

  1. DSDT.aml (opciono - preporuka)
  2. SSDT.aml (opciono - preporuka)
  3. org.chameleon.Boot.plist
  4. SMBios.plist
  5. Extensions folder
  6. Modules folder (opciono)
  7. Themes folder

DSDT.aml i SSDT.aml

Su opcioni elementi koji u mnogome mogu pospešiti pravilan rad operativnog sistema ali i instaliranog hardvera kao i korišćenje dostupnih resursa. Nisu obavezni ali je preporuka imati ih.

1. DSDT.aml (Differentiated System Description Table) predstavlja praktično print firmware-a (BIOS-a) koji pokreće matičnu ploču i instalirani hardver na njoj a koji OS X prvenstveno očitava kada je isti postavljen u Extra folder. Preko ovog fajla moguće je manuelnim putem ubaciti namenski određene delove modifikovanog koda za uređaje poput: grafičke karte, etherneta, SATA kontrolera, audio kartice, itd… Ukratko, delovi koda (tzv. injectori) imaju za cilj automatsko pokretanje hardvera bez dodatnih 3th party drajvera ili modifikovanih originalnih Apple-ovih drajvera što u mnogome olakšava operativnost samog OS-a kao i njegove buduće nadogradnje.

2. SSDT.aml (System Service Descriptor Table) predstavlja istureni dodatak DSDT tabeli koda koji dodatno definiše rad procesora (speedsteping i turbo funkcije) ili Power Managment deonice. Opcioni element koji je svakako poželjno imati u okviru Extra foldera jer isti u mnogome poboljšava utrošak i korišćenje resursa, potrošnju električne energije kao i pravilan rad grafičke karte. Nepravilan rad u Power Managment delu kao konsekvencu povlači nepravilno funkcionisanje jedne ili više hardverskih komponenti, kao i obaranje perfomansi te praktično sporiji rad računara, kao i nemogućnost postavljanja računara u tzv. sleep mod.

3. org.chameleon.Boot.plist predstavlja tzv. config fajl koji definiše rad chameleon boot loadera i implementiranih injectora koji sadrži isti. U zavisnosti od hardvera koji neko koristi putem ovog fajla i aplikacija poput Chameleon Wizard-a ili Champlist-a, moguće je namenski manuelno uključivati ili isključivati podržane opcije. Drugim rečima ako ne koristitre DSDT.aml putem ovog fajla možete aktivirati vašu grafičku kartu na primer ili ethernet, HDMI izlaze odnosno putem P i C- States opcija omogućiti pravilan rad u PM delu u slučajevima kada je SSDT.aml izostavljen iz Extra foldera. Ovaj fajl kao i sve ostale plist fajlove je moguće manuelno editovati iz bilo kog txt editora unutar Mac OS-a ili Windowsa.

4. SMBios.plist je cfg. fajl koji sadrži definiciju nekog Macintosh računara. Najčešće se koristi MacPro3,1 zbog bolje podrške u Audio i PM delu, te je preporuka da putem pomenutih aplikacija (Chamelon Wizard i Champlist) podesite ovaj fajl najpre upravo tako.

5. Extensions folder predstavlja ključni folder u koji se najčešće instliraju namenski tzv. 3th party drajveri koji su izrađeni spacijalno za PC računare. Unutar ovog foldera potrebno je da se obavezno nađe FakeSMC.kext, ali je tu moguće pridodati i druge po potrebi i u zavisnoti od vašeg PC hardvera. Gigabyte ploče su najkompatibilnije i u slučaju ovih ploča dovoljan je samo pomenuti FakeSMC.kext, dok je kod drugih unutar ovog foldera potrebno postaviti NullCPUPowerManagment.kext, kao i još nekoliko drugih vezano sa pravilan rad SATA kontrolera naročitao na starijim pločama koje ne sadrže u BIOS-u AHCI opcije.

6. Modules folder predtsvalja dodatak za Chamelona, gde se unutar istog nalaze i bivaju instalirani tzv. moduli. Najčešće je tu potrebno instalirati FileNVRAM.dylib modul koji omogućuje pravilan rad AppStore-a kao i Messages aplikacije.

7. Themes folder predstavlja mesto na kojem su smeštene GUI teme za Chameleon boot loader. Teme je moguće birati i instalirati manuelno ali i putem Champlist ili Chameleon Wizard aplikacija.

Ukoliko vaš procesor nije podržan od strane Mac OS-a, jedino rešenje za pokretanje ovog operativnog sistema moguće je putem tzv. modifikovanih kernela koji se obično instaliraju tako što se manuelno kopiraju u root particije na kojoj se nalazi Mac os. Potom je potrebno putem napr. Chamelon Wizarda (ili manuelno) upisati u org.chamelon.Boot.plist ime kernela kako bi ga Chamelon uspešno pokrenuo.

Tutorijal napisao: Vlada


#2

Boot Argumenti - Komande - Opcije