MaciASL za kreiranje DSDT i SSDT


#1

Mac iASL je alat iz praktično poslednje generacije DSDT editora za koju možemo reći da predstavlja
verovatno najbolje rešenje u ovom momentu.

Reč je o DSDT editoru koji je nastao u vreme Liona i ono što je očigledno to je da predstavlja praktično naslednika čuvenog brazilskog DSDT Editora za koji je svojevremeno najveći broj zakrpa izradila ekipa sa InsanelyMac websajta i u prvom redu Moldon. Dakle i ovaj editor revnosno prati idejni koncept njegovog predhodnika što znači da ima mogućnost dodavanja zakrpa, pa samim time i mogućnost automatskog apliciranja istih.

Od opcija ovaj editor podržava ACPI v.4.0 ali ima pridodat noviji ACPI v.5.0 koji je moguće uključiti po potrebi. Takođe u sklopu njega je ugrađen osnovni set zakrpa za UEFI BIOS-e koji se implementiraju automatski u par klika mišem. Moguće je izvući i ostale tabele pa ih pridodati prilikom ediotvanja ukoliko je to potrebno i što je izvanredno uz pomoć ovog alata moguće je takođe generisati sopstveni SSDT namenski za tip proceosra koji koristite.

Pored svega navedenog treba reći još i da editor prikazuje čitavo DSDT stablo levo sa strane u okviru osnovnog prozora, tako da je kud i kamo pregledniji od recimo EvoDSDT simple ediota, a na problematične redove je recimo moguće prebaciti se bukvalno jednim klikom na sporni red u okviru log prozora, što je fenomenalno rešenje. Sve u svemu lepa alatka koja će mnogima skratiti muke, pogotovo na UEFI podržanim pločama.

Ono što ipak ovaj editor nije u stanju barem kada je reč o automatizmu koji podržava, je da očisti osnovni DSDT od sitnih grešaka, upozorenja i primedbi koje se uvek javljaju nakon prvog kompajliranja. Dakle za ovo je najbolje primeniti tehniku iz prvog video tutorijala koji je okačen u okviru teme: DSDT kako da…?, a nakon toga svakako je poželjno nastaviti editovanje putem ovog alata koji će zasigurno najvećem broju korisnika samo primenom ponuđenih osnovnih automatskih zakrpa završiti i do 90% posla, što će računam ogromnoj većini biti i više nego dovoljno…

Ukratko sve preporuke…


#2

#3

Kreiranje SSDT-a iz MaciASL aplikacije

Kreiranje SSDT-a je prilično jednostavna operacija.

Da bi ste napravili lični SSDT potrebno je da gore iz menija kliknete na opciju Generate SSDT (kratica=CMD+D)

Nakon čega će se otvoriti poseban prozor u koji je potrebno uneti manuelno parametre za procesor.

Parametri koje je potrebno uneti su:

TDP i Maximum Turbo Frequency

Informacije vezano za ovo će te potražiti na intelovom sajtu (vidi sliku).

Nakon što kliknete na OK, dobićete poseban prozor za izvučenim SSDT-om koji još potrebno kompajlirati i snimiti kao SSDT.aml fajl.


#4

Testiranje sopstvenog SSDT-a

Za testiranje SSDT-a najčešće se koristi AppleIntelCPUPowerManagementInfo.kext

AppleIntelCPUPowerManagementInfo.kext.zip (14.0 KB)

Ovo što sada radimo je sigurnosna metoda da se ne bih dobijao KP (kernel panic).

Sada otvarate terminal i ukucavate sledeće komande redom:

cd /Users/youruser/Downloads

chmod -R go=u-w /Users/youruser/Downloads/AppleIntelCPUPowerManagementInfo.kext

chown -R root:wheel /Users/youruser/Downloads/AppleIntelCPUPowerManagementInfo.kext

sudo kextload AppleIntelCPUPowerManagementInfo.kext

ili

cat /var/log/system.log | grep “AICPUPMI:”

1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: v3.3 Copyright © 2012-2014 Pike R. Alpha. All r 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: logMSRs............................: 1
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: logIGPU............................: 0
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: logCStates.........................: 1
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: logIPGStyle........................: 1
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MWAIT C-States.....................: 135456
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_CORE_THREAD_COUNT......(0x35) : 0x20004 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PLATFORM_INFO..........(0xCE) : 0x80C10E0 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PMG_CST_CONFIG_CONTROL.(0xE2) : 0x1E00840 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PMG_IO_CAPTURE_BASE....(0xE4) : 0x20414 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: IA32_MPERF.................(0xE7) : 0x603532E
15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: IA32_APERF.................(0xE8) : 0x5C9445D 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_FLEX_RATIO.............(0x194) : 0x100000 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_IA32_PERF_STATUS.......(0x198) : 0x21F2000 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_IA32_PERF_CONTROL......(0x199) : 0x1D00
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: IA32_CLOCK_MODULATION......(0x19A) : 0x8
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: IA32_THERM_STATUS..........(0x19C) : 0x8837000 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: IA32_MISC_ENABLES..........(0x1A0) : 0x850089 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_MISC_PWR_MGMT..........(0x1AA) : 0x400001 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_TURBO_RATIO_LIMIT......(0x1AD) : 0x1D1D1D1 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: IA32_ENERGY_PERF_BIAS......(0x1B0) : 0x4
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_POWER_CTL..............(0x1FC) : 0x14005F 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_RAPL_POWER_UNIT........(0x606) : 0xA1003 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKG_POWER_LIMIT........(0x610) : 0x8000815 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKG_ENERGY_STATUS......(0x611) : 0x273287F 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKGC3_IRTL.............(0x60a) : 0x883B
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKGC6_IRTL.............(0x60b) : 0x8850
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKGC7_IRTL.............(0x60c) : 0x8857
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PP0_CURRENT_CONFIG.....(0x601) : 0x1814149 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PP0_POWER_LIMIT........(0x638) : 0x0
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PP0_ENERGY_STATUS......(0x639) : 0xEB53CF4 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PP0_POLICY.............(0x63a) : 0x0
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_CONFIG_TDP_NOMINAL.....(0x648) : 0x19
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_CONFIG_TDP_LEVEL1......(0x649) : 0xC000000 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_CONFIG_TDP_LEVEL2......(0x64a) : 0xC000000 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_CONFIG_TDP_CONTROL.....(0x64b) : 0x8000000 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_TURBO_ACTIVATION_RATIO.(0x64c) : 0x0
1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKG_C2_RESIDENCY.......(0x60d) : 0x32DC444 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKG_C3_RESIDENCY.......(0x3f8) : 0xB3374E5 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKG_C6_RESIDENCY.......(0x3f9) : 0x395FCA2 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: MSR_PKG_C7_RESIDENCY.......(0x3fa) : 0x52EDFDB 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Low Frequency Mode.............: 1200 MHz 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Maximum non-Turbo Frequency....: 2500 MHz 1 15:57:57 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Maximum Turbo Frequency........: 3100 MHz 1 15:57:58 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (22) 25 29 ]
1 15:57:58 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 2 3 ]
1 15:57:58 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 3 ]
1 15:57:58 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 ]
1 15:57:58 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (12) 20 22 25 29 ]
1 15:57:58 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 2 3 ]
1 15:57:59 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 12 17 20 (22) 25 29 ]
1 15:57:59 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 ]
1 15:57:59 .local Console[664]: setPresentationOptions called with NSApplicati 1 15:57:59 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 12 17 20 22 25 27 (29) ]
1 15:58:00 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (12) 17 20 22 23 25 27 29 ]
1 15:58:01 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (12) 17 20 22 23 24 25 27 29 ] 1 15:58:02 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 12 17 20 21 22 23 24 (25) 27 29 1 15:58:02 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (12) 17 20 21 22 23 24 25 26 27 1 15:58:05 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (12) 13 17 20 21 22 23 24 25 26 1 15:58:06 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (12) 13 14 17 20 21 22 23 24 25 1 15:58:07 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (12) 13 14 17 19 20 21 22 23 24 1 15:58:08 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (12) 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ako vidite sve prolaze i turbo, sve radi propisno.

Za odjavljivanje kexta ukucavate sledeću komandu:

sudo kextunload AppleIntelCPUPowerManagementInfo.kext

Download: IntelPowerGadget Mac


#5

Evo mog iskustva vezanog za SSDT:

  • Pošto koristim Ozmosis, a morao sam ostati na Yosemite zbog WP i BB telefona, pomoću Piker-Alpha ssdtPRGen skripte generisao sam SSDT za svoj i5-4440 Haswell. Skripta fantastično odradi posao i generisani fajl katujem u EFI/Oz/Acpi/Load foder, restartujem komp, odradim kakve god testove i uvek isto. Generiše mi samo inicaijalnih 800Mhz i odmah ga cepa na 3.00GHz i generalno tu i drži.
    Niko mi nije dao valjanu informaciju kako i šta da odradim da bi SSDT valjano prodelovao i primenio svih 26 PStates koje je generisao.
    Evo početničkog, ali uspešnog, rešenja:
    Izbacite PatchedAppleIntelCpuPowerManagement.kext iz S/L/E (ko ga ima) i/ili reinstalirajte native Yosemite AppleIntelCPUPowerManagement.kext.
    Restartujte komp. Skinite i pokrenite Intel Power Gadget for Mac aplikaciju, koju je Vlada gore okačio, i pogledajte svoj log za frekvenciju i cpu!!!

Čuda ipak postoje :wink: