Modifikovanje AMD GPU drajvera + Clover injector


#1

Modifikovanje AMD drajvera spada u red naprednijih hakerskih tehnika, međutim poučen nekim svojim
iskustvima a od nedavno i sa Cloverom u kombinaciji, čitav postupak je moguće svesti na pristojan minimum.
Ovaj tutorijal ima za cilj da otkrije šta određene stavke u kodu znače te praktično samim time i omogući svakome da sam bez ičije pomoći uradi sve ono to je neophodno kako bi pravilno stavio u pogon svoju grafičku karticu.

Pomenuti metod je praktično veoma sličan EFI string varijanti, izuzev što konstruisanje koda moramo odraditi manuelno. A kako je tu potrebno uraditi nekoliko različitih stvari krenućemo odmah na deoincu: korak po korak bez dodatnog razglabanja.

  1. korak podrazumeva izvlačenje originalnog ROM fajla iz vaše grafičke kartice. Ovo se radi iz Windowsa putem aplikacija GPU-Z ili neke slične. Izvučeni ROM fajl snimite i prebacite u Mac OS X.

  2. korak podrazumeva pronalaženje odgovarujećeg frejm bafera koji vaša kartica može da upotrebi. Da bi smo ovo uradili propisno potreban nam je terminal i odgovarajuća ATI_FrameBuffers.php skripta koju je potrebno da aktiviramo iz istog kako bi smo ustanovili koje FB koristi koji kontroler i kako.

Poslednja stara dostupna skripta nosi sufix 0.15 (pun naziv ati-personality.pl.0.15) i za sada još uvek završava posao, premda je neophodno dopisati još nekoliko znakova dodatno. Zbog toga je bolje koristiti novi metod koji se izvodi preko novije ATI_FrameBuffers.php skripte, koja za razliku od stare takođe upisuje i nazive konektora.

ATI-framebuffers.zip (6.1 KB)

Ovo je korak koji u principu u ovom trenutku možete preskočiti jer ću ja zakačiti kompletan Dump izvučen sa 10.10.5 verzije, ali ću ipak opisati kompletan postupak ovde kako bi i ubuduće kada Apple dopuni ovu listu sa novijim modelima ili promene određene delove koda (jer i toga je bilo) budući korisnici znali kako da upotrebe
i dođu do iste.

Znači, raspakujte skriptu na desktop, zatim pokrenite terminal pa u isti upišite sledće.

Za php skriptu ukucajte: php razmak, pa zatim u terminal prevucite skriptu ATI_FrameBuffers.php i pritisnite enter

Za stariju skriptu ukucajte: sudo -s pa onad enter. Zatim upišite šifru kako bi smo terminalu dodali administratorka prava. Kada ovo napravite jednostavno prevucite skriptu u terminal i na kraju napravite jedno polje razmak (prisnite space jedanput) i ukucate dodatak: -o=10.9

NAPOMENA: da bi skripta radila Command Line Tools for OS X je neophodno predhodno instalirati

Ono što ćete dobiti je dugačak niz kodova sve zajedno sa ispisanim tačnim nazivima frejm bafera u okviru svih AMD radjvera unutar S/L/E foldera (Vidi fajl: AMD personality dump from Mac OS X 10.10.1)

Kopirajte kod iz terminala u notepad i snimite isti na desktop. Zatim pogledajte pažljivo izvučeni kod i zapišite sve Frejm Bafere koji koristi Kontroler koji pokreće vašu grafičku karticu. Primera radi za Radeon R9 270X koji ja koristim, pokreće AMD7000Controller.kext koji sadrži sledeće Frejm Bafere poređane unazad: MaguroS,Maguro,KaniS,Kani,Junsai,IkuraS,Ikura,OPM,Hamachi,Futomaki,Gari,Ebi,Dashimaki,Chutoro,Buri, Aji

Za radon 6850HD potrebno je pogledati listu FB-a koju pokriva AMD6000Controller.kext, itd…

Sada kada imate nazive frejm bafera potrebno je da ustanovite koje od njih vaša grafička kartica može da koristi. Pre svega pogledajte koliko video izlaza ima vaša grafička kartica. Ako ih ima napr.4 (2xDVI, HDMI, DP), fokusirajte se najpre na frejm bafere sa istim brojem izlaza (znači 4). Još bolje ako na listi frejm bafera postoji neki koji ima i identične izlaze. Uglavnom, nakon što napravite svoju listu kompatibilnih frejm bafera, moraćete iste i da testirate. Najjednostavniji način za ovo je Clover, premda je to moguće napraviti i iz Chameleona, ipak ja ću se u svom izlaganju fokusirati isključivo na Clover.

Dakle otvorite Clover configurator, pa u Graphics delu u polje FB Name upišite prvi FB sa vaše liste i markirajte polje ATI injector (opciono upišite broj konektora na kartici). Zatim restartujte računar i ponovo butujte u OS X.
Ukoliko sve bude u redu dobićete odmah sliku, međutim postoje još dve situacije koje se mogu desiti.

  1. je da dobijete crni ekran, a da monitor ostane uključen. To takođe znači da dodeljeni FB radi ali da konektori unutar darjvera nisu propisno aktivirani. U ovoj situaciji pritiskom na Power dugmence na kućistu možete uspavati vaš računar, gde ćete nakon buđenja ponovo dobiti sliku.

  2. mogućnost pokriva situacije kada se monitor potpuno ugasi. To je znak da dodeljeni FB ne funkcioniše tj da nije kompatibilan sa vašom grafičkom karticom. Moja preporuka bi bila da u ovoj situacji jednostavno izgasite računar i to je najbolje izvesti softverski pritiskom na Command + Option + Control + Eject (na PC tastaturama Eject je zapravo F12), nakon čega će se računar jednostavno ugasiti.

Dalje u postupak možete uključiti ponovo računar pa u okviru Clover Boot opcija, možete ili preimenovati FB u neki drugi, ili jednostavno uklonite taj koji ste dodelili i moći ćete da ponovo butujete OS X najnormalnije.

Uglavnom ovo je deo koji će vam svakako odneti malo vremena dok ne ustanovite koji tačno FB najviše odgovara vašoj kartici, ali kada ovo uradite, spremni ste za sledeći predposlednji korak.


Ovaj korak je najbitniji i podrazumeva modifikovanje originalnog dajvera ili tačinje menjanje heksadecimalnih vrednosti unutar drajvera koji definišu rad konektora i same grafičke kartice.

Najpre je potrebno izvući iz postojećeg ROM fajla podatke o konektorima iz grafičke kartice i to se radi putem dve skripte:

radeon_bios_decode skripte i redsock_bios_decoder skripte. Potrebno je upotrebiti obe jer se međusobno dopunjuju te praktično tek sa oba rezultata možemo prikupiti sve neophodne informacije koje su nam potrebne za postavljanje odgovarajućeg koda.

Decoders.zip (14.4 KB)

Skripte se koriste na sličan način. Otovorite terminal, prevucite skriptu u terminal zatim ukucajte razmak, pa zatim ukucajte znak < pa razmak pa ponovo prevucite ali sada vaš ROM fajl u terminal i zatim pritinsite enter. Dobijeni rezultat izlgedaće ovako (primer R9 270X)

Primer:

localhost:~ Vladimir$ /Users/Vladimir/Developer/AMD\ Graphics/Ati\ Workbench/AMD\ Graphics\ tool/Radeon\ BIOS\ decoders/radeon_bios_decode < /Users/Vladimir/Developer/AMD\ Graphics/Ati\ Workbench/AMD\ Graphics\ tool/AMD\ BIOS/Pitcairn.rom

radeon_bios_decode će dati sledeći rezultat:

ATOM BIOS Rom:
SubsystemVendorID: 0x148c SubsystemID: 0x2336
IOBaseAddress: 0x0000
Filename: E8B11LCC.HHW
BIOS Bootup Message:
C63101 CURACAO XT GDDR5 64Mx32 2GB E8B11LCC.HHW 2013 PCI ID: 1002:6810

Connector at index 0
Type [@offset 43522]: DisplayPort (10)
Encoder [@offset 43526]: INTERNAL_UNIPHY2 (0x21) i2cid [@offset 43632]: 0x90, OSX senseid: 0x1
Connector at index 1
Type [@offset 43532]: HDMI-A (11)
Encoder [@offset 43536]: INTERNAL_UNIPHY2 (0x21) i2cid [@offset 43659]: 0x92, OSX senseid: 0x3
Connector at index 2
Type [@offset 43542]: DVI-I (2)
Encoder [@offset 43546]: INTERNAL_UNIPHY (0x1e) i2cid [@offset 43696]: 0x95, OSX senseid: 0x6
Connector at index 3
Type [@offset 43552]: DVI-I (2)
Encoder [@offset 43556]: INTERNAL_KLDSCP_DAC1 (0x15) i2cid [@offset 43696]: 0x95, OSX senseid: 0x6
Connector at index 4
Type [@offset 43562]: DVI-D (3)
Encoder [@offset 43566]: INTERNAL_UNIPHY1 (0x20) i2cid [@offset 43723]: 0x94, OSX senseid: 0x5

redsock_bios_decoder će dati sledeći rezultat:

E8B11LCC.HHW:
C63101 CURACAO XT GDDR5 64Mx32 2GB E8B11LCC.HHW 2013
Subsystem Vendor ID: 148c
Subsystem ID: 2336
Object Header Structure Size: 355
Connector Object Table Offset: 48
Router Object Table Offset: 0
Encoder Object Table Offset: fd
Display Path Table Offset: 12

Connector Object Id [19] which is [DISPLAY_PORT]
encoder obj id [0x21] which is [INTERNAL_UNIPHY2 (osx txmit 0x12 [duallink 0x2] enc 0x4)] linkb: false
Connector Object Id [12] which is [HDMI_TYPE_A]
encoder obj id [0x21] which is [INTERNAL_UNIPHY2 (osx txmit 0x22 [duallink 0x2] enc 0x5)] linkb: true Connector Object Id [2] which is [DVI_I]
encoder obj id [0x1e] which is [INTERNAL_UNIPHY (osx txmit 0x10 [duallink 0x0] enc 0x0)] linkb: false Connector Object Id [2] which is [DVI_I]
encoder obj id [0x15] which is [INTERNAL_KLDSCP_DAC1 (osx txmit 0x00 enc 0x10?)] linkb: false Connector Object Id [4] which is [DVI_D]
encoder obj id [0x20] which is [INTERNAL_UNIPHY1 (osx txmit 0x11 [duallink 0x1] enc 0x2)] linkb: false

Kopirajte rezultate u notepad i snimite ih. Zatim izdvojite sledeće stavke, pa konstruišite sopstveni kod prateći redosled koji sam ostavio, gde su za konstrukciju korišteni sledeći parametri ovim redom:

prva drva broja koja stoje iza txmit naziva
druga dva broja koja stoje iza enc naziva
treća dva broja predstavljaju redni broj konektora u nizu
četvrta dva proja koja stoje iza senseid naziva

Ukupno 4x2 broja u nizu / primer. (12 04 01 01)


01 [DISPLAY_PORT]
redsock_bios_decoder :
enc obj 0x21 transmitter 0x12 dual link 0x2 enc 0x4 radeon_bios_decode:
Connector at index 0
Type [@offset 43522]: DisplayPort (10)
Encoder [@offset 43526]: INTERNAL_UNIPHY2 (0x21) i2cid [@offset 43632]: 0x90, OSX senseid: 0x1

Konstrukcija: 12 04 01 01

02 [HDMI_TYPE_A]
redsock_bios_decoder :
enc obj 0x21 transmitter 0x22 dual link 0x2 enc 0x5 radeon_bios_decode:
Connector at index 1
Type [@offset 43532]: HDMI-A (11)
Encoder [@offset 43536]: INTERNAL_UNIPHY2 (0x21) i2cid [@offset 43659]: 0x92, OSX senseid: 0x3

Konstrukcija: 22 05 02 03

03 [DVI_I]
redsock_bios_decoder :
enc obj 0x1e transmitter 0x10 dual link 0x0 enc 0x0 radeon_bios_decode:
Connector at index 2
Type [@offset 43542]: DVI-I (2)
Encoder [@offset 43546]: INTERNAL_UNIPHY (0x1e) i2cid [@offset 43696]: 0x95, OSX senseid: 0x6
Konstrukcija: 10 00 03 06

04 [DVI_I]
redsock_bios_decoder :
enc obj 0x15 transmitter 0x00 enc 0x10 radeon_bios_decode:
Connector at index 3
Type [@offset 43552]: DVI-I (2)
Encoder [@offset 43556]: INTERNAL_KLDSCP_DAC1 (0x15) i2cid [@offset 43696]: 0x95, OSX senseid: 0x6

Konstrukcija: 00 10 04 06

05 [DVI_D]
redsock_bios_decoder :
enc obj 0x20 transmitter 0x11 dual link 0x1 enc 0x2 radeon_bios_decode:
Connector at index 4
Type [@offset 43562]: DVI-D (3)
Encoder [@offset 43566]: INTERNAL_UNIPHY1 (0x20) i2cid [@offset 43723]: 0x94, OSX senseid: 0x5

Konstrukcija: 11 02 05 05

Sada pogledajmo originalni kod izvučen iz drajvera za FB Futomaki:

Futomaki (4) @ 0x1a2fa0
DP, DP, DDVI, HDMI
00040000040300000001010112040401
00040000040300000001020122050502
04000000140200000001030000000606
00080000040200000001040011020103

Svaki red predstavlja definiciju po jedanom konektoru, ili drugim rečima onoliko redova koliko imamo toliko konektora sadrži dodeljeni FB. Ispod naziva frejm bafera piše o kojim tačno konektorima se radi. U ovom slučaju to su: 2xDP (Display Port), zatim ide DDVI (DVI-D) i na kraju HDMI

Osnovne definicije se svode mahom na sledeće situacije koje ću ovde postaviti kako bi smo ovo sveli na najprostiju moguću varijantu…

Dakle osnovne definicije koda po konektoru izgledaju ovako:

LVDS / 02000000 40000000 08010000 + izvedena konstrukcija
VGA / 10000000 10000000 00010000 + izvedena konstrukcija
DP / 00040000 04030000 00010000 + izvedena konstrukcija
DVI-SL / 00020000 04020000 00010000 + izvedena konstrukcija
DVI-DL / 04000000 14020000 00010000 + izvedena konstrukcija
HDMI / 00080000 00020000 00010000 + izvedena konstrukcija

Na ovo je potrebno još dodati poslednji set cifara koje smo gore konstruisali i to bi bilo to u najkraćim mogućim crtama i to bi bilo to. Sa ovim je čitav niz prepravki završen i možemo se prebaciti na podešavanja u Cloveru i pripremiti za testiranje, te shodno tome možete preskočiti sledeći deo i odmah se prebaciti na kraj tutorijla dole niže gde će biti opisan Clover postupak.


Za sve ostale koji žele da saznaju nešto više o tome šta koja cifra u svakom od redova predstavlja, sledi detaljno pojašnjenje…

Izvući ćemo jednu liniju kao primer kako bi smo je detaljnije analizirali:

00 04 00 00 04 03 00 00 00 01 01 01 12 04 04 01

zatim ćemo je podeliti na segmente:

00 04 00 00 / Connector type
04 03 00 00 / ATY, ControlFlags
00 01 01 01 / Features
12 / Transmitter
04 / Encoder
04 / Hotplug ID
01 / Sense ID

Šta ovo znači:

Najpre tipovi konektora (prva četiri para cifara):
Connector Type LVDS 0×00000002 = 02 00 00 00 Note: Laptop Monitor
Connector Type DVIDL 0×00000004 = 04 00 00 00 Note: Dual Link DVI
Connector Type VGA 0×00000010 = 10 00 00 00
Connector Type S-V 0×00000080 = 08 00 00 00
Connector Type DP 0×00000400 = 00 04 00 00
Connector Type HDMI 0×00000800 = 00 08 00 00
Connector Type DVISL 0×00000200 = 00 02 00 00 Note: Single Link DVI

Dakle sada je jasnije šta je koji konektor u kodu:
00 04 00 00 04 03 00 00 00 01 01 01 12 04 04 01 / Display Port
00 04 00 00 04 03 00 00 00 01 02 01 22 05 05 02 / Display Port
04 00 00 00 14 02 00 00 00 01 03 00 00 00 06 06 / DVI-DL
00 08 00 00 04 02 00 00 00 01 04 00 11 02 01 03 / HDMI

Konstrukcija FB je upravo ovakva zbog činjenice da Apple monitori koriste DP kao primarnu konekciju, pa je zato DP obično uvek na prvom mestu, a onda slede ostali konekotri. U principu, ogromnoj većini biće potrebno da promene samo poslednja 4 para cifra koje su ujedno i najbitniji i eventulano da dodele jedan Sigle Link DVI (DVI-SL) za monitor. U ovom slučaju to je obavezan deo jer originalni kod ga ne koristi, pa ga je potrebno manuelno dodeliti.

Zato ćemo drugi red promeniti iz Display Porta u Single Link DVI (DVI-SL) konektor, menjajnem početne četiri cifre iz 00 04 00 00 u 00 02 00 00.

Zatim sledi pojašnjenje za drugi set cifara:

0×0002 : LVDS ControlFlag : 0×0040 and 0×0100
0×0004 : DVI ControlFlag : 0×0016, 0×0014, and 0×214
0×0010 : VGA ControlFlag : 0×0010
0×0080 : S-Video ControlFlag : 0×0002
0×0200 : DVI ControlFlag : 0×0014, 0×0214, and 0×0204
0×0400 : DisplayPort ControlFlag : 0×0100, 0×0104, 0×0304, 0×0604, and 0×0400
0×0800 : HDMI ControlFlag : 0×0200
0×1000 : DVI ControlFlag : 0×0016
prevedeno u FB kod to izgleda ovako:

Connector Type DP 04 03 00 00
Connector Type DP 04 03 00 00
Connector Type HDMI 04 02 00 00
Connector Type DVIDL 14 02 00 00
Connector Type_DVISL C 04 02 00 00
ConnectorType_DVISL 04 02 00 00

Na osnovu ovoga je jasno da izmenjenom redu sada treba pridodati 04 02 00 00 pošto je reč o istoimenom konektoru. Dakle na prvih 00 02 00 00 dodajemo sada i sledeće 4 cifre 04 02 00 00 i to sve skupa izgleda ovako:

00 02 00 00 04 02 00 00

Sledi deo koji se odnosi na Features gledano s desna na levo u kodu (hex cifre):

Prvi par brojeva:
0×0002 : LVDS* 0x09=09
0×0004 : DVI 0x00=00
0×0010 : VGA 0x00=00
0×0080 : S-Video 0x04=04
0×0200 : DVI 0x00=00
0×0400 : DisplayPort 0×00=00
0×0800 : HDMI 0×00=00
0×1000 : DVI 0x00=00

Drugi par brojeva:
Use Internal* 0×01=01
Use RGB On YUV 0×04=04
Use Backlight* 0×08=08
Backlight Inverted 0×10=10
Use Clamshell 0×20=20

Treći par brojeva (redosled aktiviranja porotova)
01 = prvi aktivni konektor 02 = drugi aktivin konektor 03 = treći aktivni konektor itd…

Ovde je preporuka da postavite kao 01 onaj konektor koji koristite. Ako je to DVI-SL kao u ovom slučaju onda se on može markirati kao prvi oznakom 01. Ako bi to bio HDMI, onda u četvrtom redu treba postaviti na ovom mestu 01 kao prvi, itd…

Četvrta dva broja se vode kao Unknown ili nepoznato:
možete ostaviti iste koji stoje u originalnom kodu (najčešće 01 ili 00) ili ih jednostavno zameniti nulama - 00 Ja sam u ovoj demonstraciji ostavio originalne vrednosti, finalna konstrukcija ovog dela koda izgleda ovako:

00 02 00 00 04 02 00 00 00 01 01 01

Poslednje četiri cifre jednostavno samo prepišite iz gore izvedene tablice koju smo odmah u startu rešili…
03 [DVI_I] redsock_bios_decoder :
enc obj 0x1e transmitter 0x10 dual link 0x0 enc 0x0
radeon_bios_decode:
Connector at index 2
Type [@offset 43542]: DVI-I (2)Encoder [@offset 43546]: INTERNAL_UNIPHY (0x1e) i2cid [@offset 43696]: 0x95, OSX senseid: 0x6

Konstrukcija: 10 00 03 06

Ovaj deo je već komentarisan i pojasniću samo šta je šta bez daljeg zadržavanja jer vam to neće biti ionako previše važno…

Bitno je da cela stvar radi tj. da funkcioniše.

Transmiter - prvih par cifara
Encoder - drugi par cifara
Redni broj konetktora - treći par cifara
Sense ID - Četvrti par cifara

A finalna konstrukcija cele linije izgleda ovako:

00 02 00 00 04 02 00 00 00 01 01 01 10 00 03 06

Izuzev navedenog reda koji je praktično nedostajao, to znači da u ostalim slučajevima menjamo samo poslednje četiri vrednosti (boldovane cifre predstavljaju izmenjene vrednosti):

Originalni kod:
00 04 00 00 04 03 00 00 00 01 01 01 12 04 04 01 - DP
00 04 00 00 04 03 00 00 00 01 02 01 22 05 05 02 - DP
04 00 00 00 14 02 00 00 00 01 03 00 00 00 06 06 - DVI-DL
00 08 00 00 04 02 00 00 00 01 04 00 11 02 01 03 - HDMI

Izmenjeni kod:
00 04 00 00 04 03 00 00 00 01 02 01 12 04 01 01 - DP
00 02 00 00 04 02 00 00 00 01 01 01 10 00 03 06 - DVI-SL
04 00 00 00 14 02 00 00 00 01 03 00 11 02 05 05 - DVI-DL
00 08 00 00 00 02 00 00 00 01 04 00 22 05 02 03 - HDMI

Alternativno kod može biti i zerovan u delu koji definiše redosled i to izgleda ovako:
00 04 00 00 04 03 00 00 00 01 00 00 12 04 01 01 - DP
00 02 00 00 04 02 00 00 00 01 00 00 10 00 03 06 - DVI-SL
04 00 00 00 14 02 00 00 00 01 00 00 11 02 05 05 - DVI-DL
00 08 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 22 05 02 03 - HDMI

Sierra koristi dodatne cifre u kodu, tako da ćete morati dodati dodatne segmente nula ispred vaše konstrukcije koda i nakon toga. Pogledajte primer ispod:

00080000 00020000 00010000 00000000 + (add your code construction) 00000000

Sa ovim je čitava stvar kompletirana i sada ste spremi za poslednji korak. 1. korak podrazumeva ubacivanje modovanog koda i aktiviranje istog.


Ovo je moguće izvesti na više načina: modovajne kexta putem nekog hex alata ili apliciranje Binary patcha. Ipak nijedan od ovih metoda nije dovoljno elegantan i to iz razloga što u ovom slučaju to konkretno znači da svaki put kada bi ste nadogradili OS X moratli bi ste ponovo da uradite prepravke kexta. Srećom tu je Clover koji je u stanju da i ovakve modifikacije aplicira na živo, što je idealan koncept. Drugim rečima to znači da se originalni kext ne dira već da sve ide preko Clovera pa je ovo praktično trajno rešenje koje ne zavisi od budućih sistemskih nadogradnji.

Otvorite Clover Configurator pa pređite na odeljak Graphics i markirajte polje Inject ATI, pa zatim pređite na odeljak Kernel & Kext patches.

Ubacite skroz gore u prvo prazno polje Ati Connectors Data originalni hex kod izvučen iz drajvera.

Ispod njega u Ati Connectors Patch upisujete novi modifiovani kod koji ste napravili.

Zatim upišite ime kexta koji želite da modujete u polje Ati Connectors Controller, u ovom slučaju to je AMD7000Controller

i to bi bilo to. Spremni ste za testiranje.

Ako ste sve uradili propisno sve će odmah proraditi iz prve.

U mom slučaju je sve ok, i IOREG priazuje da je u funkciji upravo dodljeni i manuelno konstruisani DVI-SL konektor.

Ako nešto kerene naopako uvek možete da promenite naziv FB-a ili jednostanvo isključite opcije koje ste aktivirali u Graphics delu i time sve vratiti na početno stanje.

Srećan HACK! :smile:


AMD Radeon R5 m430 na Mac-u ?
#2