Novi stil aktiviranja AppleHDA.kexta


#1

Piker metoda za Chamaleon i Clover bootloader

Ok, ovde je reč o dodatku za pomenutu AppleHDA zakrpu kojom je praktično u potpunosti moguće otkloniti reinstaliranje ovog kexta svaki put nakon nove nadogradnje sistema.

Ceo ovaj manevar izveden je zahvaljujući Piker-u i njegovim reklo bi se naprednim dosetkama i svakako najviše znanju koje čovek ima. Postupak je krajnje jednostavan i sastoji se praktično iz dva dela i to otprilike izgleda ovako:

Toleda + Pike = AppleHDA.kext + AppleHDA8xx.kext !!!

Kada se ova jednačina prevede to izgleda ovako.

1. Toleda patch

Dakle nakon što se instalira OS X, potrebno je izmodovati AppleHDA.kext
Za ovo ima više rešenja, ja recimo u te svrhe koristim sopstvene fajlove koje sam namenski kreirao za svoju ploču, ali ajde da kažemo da će se većina držati onog najjednostavnijeg rešenja, a to je instalacija izmodovanog AppleHDA.kexta iz nekog od nekoliko dostupnih post-instalacionih paketa (napr. MultiBeast), čime se praktično zvuk propisno stavlja u pogon, a gde je ujedno i upotrebljen Toldein metod.

Toledin metod konkretno podrazumeva binary patch + modovanje 3 fajla i to su: Info.plist, layout1.xml.zlib i Platforms.xml.zlib

2. Pike patch

Drugi deo podrazumeva Pikerov dodatak, koji se realizuje putem AppleHDA8Series.sh skripte koju je on ostavio na GitHubu. Reč je o Shell-skripti koja se pokreće iz terminala metodom drag’n drop. Dakle sve što je potrebno sada, je da skriptu prevučete u terminal i prisnete enter.

Šta radi ova skripta?

To je dobro pitanje na koje u ovom momentu još uvek nemam precizan odgovor, ali mogu da opišem otprilike kakva je procedura. Naime kada se pokrene skripta, dalje je potrebno da ispratite instrukcije. Najpre je potrebno da unesete broj za vaš ALC kodek (vidi sliku)

Zatim i za layout koji će biti u principu 1 za ogromnu većinu i ako je po Toledi. Kada ovo uradite, skripta će aplicirati binary patch ali će se poslužiti i već postojećim resursima koje će preuzeti iz izmodovanog AppleHDA.kexta by Toleda a koji ste predhodno instalirali i kreiraće poseban kext sa nazivom vašeg kodeka. U mom slučaju to je AppleHDA889.kext, koji će vam skripta dalje u nastavku ponuditi da instalira u S/L/E. (učinite to svakako)

Dakle novonastali kext je zapravo tzv. dummy kext koji nema nikakvu specijalnu funkciju osim što koliko sam razumeo sadrži sve neophodne predhodno izmodovane resurse za pokretanje zvuka i povezan je sa originalnim AppleHDA.kextom. To znači da nakon regularne nadogradnje sistema, AppleHDA.kext preuzima iz (u ovom slučaju) AppleHDA889.kexta sve neophodne resurse koji su mu potrebni za aktivaciju zvuka i isti stavlja u pogon najnormalnije. Ovo je zbilja mudra dosetka, za koju Piker kaže i sam da mu je trebalo malo vremena dok nije skontao kako to da izvede, no kako god, bitno je da je uspeo i da to funkcioniše i radi!

Za Clover je potrebno postaviti boot flag: kext-dev-mode=1 i uneti menuelno u polje KextsToPatch određene parametre za AppleHDA.kext (vidi sliku).

Epilog se ogleda u činjenici da primenom ove metode sada, nakon instaliranja budućih nadogradnja sistema posle ovoga više nećete morati da vraćate manuelno zvuk nazad.


Toleda metod za Clover bootloader

Toleda je ime koje je svakom iole ozbiljnijem hackintosh korisniku itekako poznato. Reč je o čoveku koji verovatno najviše učinio za hackintosh zajednicu u audio delu, te praktično osbosobljavanju ALC čipseta.
Najnoviji metod je usmeren na Clover i podrazumeva prepravljanje sada originalnog dajvera putem hex vrednosti te pokretanjem audio kartice bez dodatnih enablera ili DSDT zakrpa.

Skripta se može preuzeti sa sledeće lokacije, a način aktiviranja i instalacije je identičan kao i kod Piker-ove metode: https://github.com/toleda/audio_CloverALC

Prednost u odnosu na Pikerov metod se ogleda u tome što u ovom slučaju nije potrebno predhodno instalirati izmodovani drajver niti bilo šta drugo, već skripta samostalno preuzima potrebne resurse sa interneta za kreiranje dodatnog kexta, što znači da je čitav proces potpuno automatizovan.

Mane ove metode se ogledaju u tome da u potpunosti zavisite od Tolede i njegovih audio rešenja što ruku na srce nije 100% uvek idealan koncept. Zvuk radi i to nije sprono, ali prisutni su izvesni negativni efekti u pojedinim slučajevima koji se ogledaju u vidu gubitka zvuka nakon što se računar razbudi.

Za ovo postoji adekvatno rešenje koje se ogleda u dodavanju posebnog EAPDFix.kexta čija je namena da produva da tako kažem, sve audio izlaze i praktično vrati zvuk u normalu.

EAPDFix_v2.1_Final


Instalacija OSX Capitain - asus x99-a
#2

#3

Dali to važi i za El Capitan, na Yosemite funkcioniše?


#4

Da, reč je o univerzalnom načinu koji će raditi na bilo kojoj novijoj verziji OS X-a.


#5

Cao, pokusavam da ispratim ova uputstva ali ne uspevam. Do sad sam uspeo da aktiviram audio ali samo kao"internal speakers". maticna je G41MEsl2 audio ALC887, sistem 10.9.5./chameleon. Gde gresim? Ima li neki “elegantan” nacin bez silnog “hakerisanja” da omogucim barem front headphones? Usput, na 10.6.8 mi sje sve radilo uz pomoc LegacyHDA_ALC888B.kext


#6

Gore opisani način je sasvim sigurno najelegatnije rešenje u ovoj oblasti, a što se tiče načina upotrebe ono može biti manje ili više prijemčivo nekome u zavisnosti od toga koliko dobro poznaje svoj računar.

Najjednostavnije rešenje predstavlja Toledin metod, (znači drugo rešnje) i to pre svega jer je čitav proces automatizovan. Svodi se kao što sam rekao na to, da otvorite terminal, prevučete skriptu u isti i pritisnete enter, nakon čega će se pokrenuti proces instalacije u terminalu. Dalje je potrebno uneti željene parametre.

U vašem slučaju to je:

  1. ALC887 kodek
  2. Layout - postaviti na 1

Ako je Clover boot loader instaliran na EFI particiji onda je potrebno istu najpre učiniti vidljivom (vidi mount EFI partition u Clover Configuratoru).

I to bi bilo to, dalje se sve odvija automatski.

Što se tiče front mic opcija i ostalog, to će kao što sam rekao u mnogome zavisiti od rešenja koje je ponudio Toleda, pošto je ceo proces automatizovan. Drugim rečima, ukoliko njegovo rešnje nije kompatibilno sa vašom karticom, onda najverovatnije neki izlazi neće funkcionisati propisno. Ali to ćete znati tek kada primenite postojeće rešenje. Kako ALC887 ima samo 3 izlaza pozadi, cenim da bi trebalo da sve proradi iz prve bez problema.

Naravno Clover bootloader je obavezan, što znači da ćete morati da se pozdravite sa Chameleonom!!!

Međutim ukoliko vam pak više odgovara Chemelon bootloader i želite da ostanete pri njemu, onda je prvo rešenje zapravo i jedino koje u tom slučaju igra. Drugim rečima Piker metod. Za ovo rešenje kao što sam rekao gore je potrebno instalirati najpre neki izmodovani kext koji bi trebalo da aktivira što je moguće više izlaza ili sve ako je to moguće. Znači u obavezi ste da sami pronađete odgovorajući drajver i instalirate ga.

Kada se ovo uradi onda se tek pokreće Pikerova skripta koja funkcioniše na identičan način kao i Toledina. Na kraju procesa skripta će ponuditi da se kreirani kext prebaci u System/Library/Extensions folder što je svakako potrebno napraviti. I to bi bilo to završili ste sa reinstalaciom zvuka za sve vremena.

U oba slučaja obavezano je potrebno postaviti boot flag -kext-dev-mode=1 kako bi se dodatni kextovi pravilno aplicirali.