Ozmosis UEFI bootloader


#1

Sve što treba da znate veznao za Ozmosis mošete pročitati ovde:

Nova verzija Ozmosis za uporabu
Sa novom verzijom 1479 dobijamo mnogo bolje mogućnosti u razvoju UEFI biosa!!Sa njom još dolaze i razne novine neke od njih shortcut hotkeys pre boota: Znači da pre boot-a treba pritisnuti dugmad u isto vreme:


cmd+s–> Singl
User cmd+v–> Verbose mode
Home dugme–> GUI mode
Option+Command+P+R–>Reset NVRAM Dugme
Shift–> Safe Mode


Osim novih startup hotkeys, postoji niz drugih mogućnosti koje omogućuju da utiču na ponašanje Ozmosis. Tako je u novoj verziji, uključujući sposobnost da se zvuk ili grafičke inject Ozmosis ili isključi i konfiguriše.Cela stvar se može učiniti putem NVRAM varijabli ili može biti definisana u Defaults.plist. !! NVRAM varijable postaviti definiciju sastava su, naravno, još uvijek vrijedi !! Ovde je pregled dostupnih opcija i neke primere koriste ovako.


AcpiLoaderMode -> INTEGER -> Control ACPI Loader
UserInterface -> BOOLEAN -> Ozmosis Gui
TimeOut -> INTEGER -> Vreme u sekundi dok se ne boot-uje
DisableAtiInjection -> BOOLEAN -> Omogućite / onemogućite ATI GFX uređaja inject u vlasništvo
AtiFramebuffer -> STRING -> Naziv određenog framebuffer-a
DisableNvidaInjection -> BOOLEAN ->Omogućite / onemogućite Nvidia GFX uređaja inject u vlasništvo DisableIntelInjection -> BOOLEAN -> Omogućite / onemogućite Intel GFX uređaja inject u vlasništvo
DisableVoodooHda -> BOOLEAN -> Sprečiti integrisani VoodooHDA da se učita
EnableVoodooHdaInternalSpdif -> BOOLEAN -> Isključiti/uključiti SPDiF na ploči
DisableBootEntriesFilter -> BOOLEAN -> Sprečava filtriranje boot stavki
AAPL,snb_platform_id -> INTEGER -> PlattformID
AAPL,ig-platform-id -> INTEGER ->
BootEntryTemplate -> STRING -> $label $guid
DarwinDiskTemplate -> STRING -> $label $platform $major $minor $build
DarwinRecoveryDiskTemplate -> STRING -> $label $platform $major $minor $build

Evo nekoliko primera kako ubaciti vrijednosti koje treba postaviti u NVRAM …
Primer za VoodooHDA

sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableVoodooHda=%01

Ova naredba će na primer onemogućiti učitavanje integrisanog VoodooHDA

sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableVoodooHda=%00

Ova naredba omogućava ponovno učitavanje. Ova verzija VoodooHDA radi samo s onboard zvuk i ovde samo na ALC892 / ALC1150 kodek. Tko ima drugu zvučnu ili želi koristiti zvuk preko HDMI / DP stoga treba sprečiti VoodooHDA da se učita iz firmware.
Koristeći primer alternativnog framebuffer: Ponekad treba morate koristiti neki drugi framebuffer pa ga postaviti da je priznata od strane OSX iskoristiti puni potencijal grafičke kartice (vidi Chameleon -.> ATIFramebuffer). Sledeću naredbu možete staviti alternativni frame buffer.

sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer=Futomaki

Ova naredba odnosi se na sve ATI kartice u računaru, ali to takođe može ciljati kartice koje treba riješiti. To je korisno ako je jedna kartica u računaru a ako je više od jedne kartice ubačena u system ili se grafička kartica menja češće puta.Ciljani odgovor može biti ili putem uređaja i dobavljača ID-a

sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer10029440=Futomaki 

ili putem PCI adrese

sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer00.01.00=Futomaki

Imajte na umu da, ako je potrebno zakrpa u DSDT framebuffer nadjačati ove postavke. Dakle, želite li podesiti framebuffer na taj način uklonite patch u DSDT pre toga!!!

Primer IG-platforma-id:
Pod određenim okolnostima, to je za pravilan rad iGPU osim prepoznatog Ig platforma ID koji koristite. Chameleon bootloader kao i Clover dopustiti ovaj injekct njihovih konfiguracija pod Ozmosis to sa sljedećom naredbom sada je moguće:

sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=0x0166000A

Kao što je već dotakli ove vrijednosti mogu se takođe lako koristiti iz Defaults.plist koji je postavljen u / EFI / OZ i on trebao biti na EFI particiju na disku.Pstavljanje tamo Defaults.plist uvijek treba obrisati izgrađen-in firmware a i ne mora. Ozmosis tada se odvija od zadane definisanim u firmware datoteku s diska. Pažnja, tu su samo vrednosti iz Defaults.plist pročitani i pisani koji nisu navedeni u NVRAM vrednosti sadržanih u NVRAM neće prebrisati NVRAM ima toliko protiv prioritet Defaults.plist. Ako želite promijeniti bilo koju ili sve od vrednosti čitaju iz IT Defaults.plist se preporučuje se da Reset NVRAM ili barem izbrisati vrijednosti koje treba zameniti preko Shella od NVRAM. Ovde su neki primjeri koji pokazuju kako konfigurisati Defaults.plist
Evo nekih primera:

<key>UserInterface</key>
<true/>

Ako želite alternativa framebuffer za AMD / ATI staviti dodate sledeće parametre:

<key>DisableAtiInjection</key>
<false/>
<key>AtiFramebuffer</key>
<string>ReplaceMe</string>

Ako želite uključiti NVIDIA inject može biti postignut s ovom naredbom

<key>DisableNvidaInjection</key>
<false/>

Ako želite AAPL, SNB platforma ID ili AAPL IG-platforma-id pomena sledećih podataka:

<key>DisableIntelInjection</key>
<false/>
<key>AAPL,snb_platform_id</key>
<integer>0x00030010</integer>

ostalo

<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<integer>0x0166000A</integer>

Gde ID-s mora, naravno, biti prilagođen Vašim individualnim okolnostima. Ako želite spriječiti VoodooHDA Loading pomaže:

<key>DisableVoodooHda</key>
<true/>

Sve ostale postavke rade naravno analogno evo ovde navedenih primera. - LpcSensors/CpuSensors/GpuSensors version 6.0.1290. - VoodooHdaKext Version 2.8.6 r98m(with fixed AC3/Encoded Digital). - SmcEmulatorKext with version 6.0.1290
Uživajte u novom Ozmosis-u 1479.

crusher-OZ-1479.zip (832.5 KB)
Defaults.plist.zip (1.5 KB)
OZMTool_v0.zip (1.3 MB)


#2

NASTAVAK SLEDI USKORO
Budite strpljivi


#3

#4